Spôsob financovania

1. Pri podpise rezervačnej zmluvy bude poplatok 10 000 € s DPH bude započítaná v prvej časti splátky vo výške 25%

2. Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a zaplatenie prvej časti vo výške 25%.

3. Pri dokončení hrubej stavby 35% z ceny.

4. Po ukončení stavby 30% z ceny.

5. Po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia zvyšných 10%.

V prípade úhrady 70% ceny bytu pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve individuálna cena.