Konštrukčný systém stavby

Nosný systém budov je tvorený:
• základ: vŕtané pilóty priemer 80cm hĺbka 8 – 11,5 m kotvené do základového roštu výška 1 m šírka 0,6 m, železobetónová základová doska 300 mm,
• zvislé nosné konštrukcie: obvodové steny LEIER PLAN 38 N+F murované na murovaciu maltu 1NP-2 NP, medzi bytové steny nosné hrúbka 200 mm železo betón, priečky a prímurovky Porfix 150 MM,
• stropné dosky: železobetónové, hrúbky 200 mm,
• odlievané železobetónové schodiská a medzi podesty.

Deliace priečky

Medzi bytové železobetonové steny hrúbky 200 mm ukončené sadrovými omietkami, biela hygienická maľba. Vnútrobytové priečky murované z Porfix 150 ukončené sadrovými omietkami, biela hygienická maľba (penetrácia + 1 náter).

Stropy a svetlá výška

Železobetónový strop ukončený sadrokartónom , biela maľba (penetrácia + 2 náter). Svetlá výška obytných miestností je 2800 mm, kúpeľne a Wc 2700mm

Podlahy a obklady

Podlahy sú vyhotovené z anhydritoveho poteru s kročajovou izoláciou.

Okná a balkónové dvere

Okná a balkónové dvere sú plastové z profilov OPTIM MD 76, výplň izolačné troj sklo.
Výška okien 1625 mm x 1200 mm. V zostave dve okná otváravo / sklopné,
Balkónové dvere: otváravo / sklopné, celková výška zostavy 2490 mm x 2000 mm, 2490x 4000 mm, 2490 x 1100 mm
Vonkajšie parapety: poplastovaný plech,
Vnútorné parapety: biele plastové s koncovkami.

Dvere

Vstupné dvere: Defendoor protipožiarne EI 30, bezpečnostná trieda 3, 11 bodové, zárubeň : bezpečnostná protipožiarna 3BT, dverné krídlo je oceľové s povrchovou úpravou D3

Silnoprúdová elektroinštalácia

Každý byt má elektrický rozvádzač silnoprúdu s hlavným ističom. V miestnostiach sú osadené zásuvky, vypínače a vývody pre osvetlenie. Meranie elektrickej energie je pre jednotlivé byty zabezpečené elektromermi k t o r é s ú umiestnené na východnej strane objektu.

Slaboprúdová elektroinštalácia

Rozvod optickej siete z technickej miestnosti do rozvádzača v byte je umiestnený nad vstupnými dverami. V každej obytnej miestnosti sú osadené dátové zásuvky. Komunikáciu medzi bytom/ apartmánom a vchodom do objektu umožňuje audiovrátnik s predprípravou na videovrátnika.

Vykurovanie

Vykurovanie je z centrálnej plynovej kotolne a v bytoch je podlahové kúrenie v kúpeľni j e rebríkový radiátor. Reguláciu teploty v jednotlivých bytoch umožňujú termostaty .

Vzduchotechnika

Nútené odvetranie kúpeľní, WC ventilátormi s dobehom, ktoré sú napojené na zvislý rozvod VZT a vývody na kuchynské digestory majú osadenú spätnú klapku a samostatný zvislý rozvod vyústený nad strechu.

Balkóny

Podlaha je tvorená hydroizoláciou a keramickou protišmykovou dlažbou so soklíkom vysokým 70 mm.
Zábradlie balkónov je z nerezových profilov výplne sú sklenené
Výška zábradlia 1100 mm od podlahy.

Pivničné kobky

Murované priečkové steny a vstupné dvere do pivničnej kobky sú požiarne . Podlaha je z lešteného betónu

Spoločné priestory na podlažiach

Podlaha chodieb a schodiskové ramená a medzi podesty z keramických dlaždíc. Steny sadrová omietka ukončené bielou maľbou. Na stropoch kazetový SDK záklop, umiestnené LED svietidlá.

Vstup do objektu

Vstup do objektu je cez hlavný vstup, monitorované kamerovým systémom ktorý je na každom podlaží.

Výťahy

Výťah typu Schindler 3000. Dizajnová povrchová úprava výťahových dverí, steny a stropu kabíny, LED svietidlá.